Comertrans Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska
NIP: 534-23-37-805

tel. +48 22 213 95 52
fax +48 22 213 95 92

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy: KRS 0000262964
Kapitał zakładowy: 2.515.000,00 zł.

e-mail: biuro@comertrans.pl

Strona w trakcie budowy.